Welcome Guest

     Home  Site Map  Help

 
Tripoli Mosque - Jamih Al-Mansuri Al-Kabir
 
 
Citadel of Tripoli - As It Appeared on Year 1750.  
 
Tripoli Churches  
 
 

 

 Tripoli Location

 Tripoli Contacts

 Tripoli Abroad

 Tripoli History

 Neighborhood

 Bird Phoenix

 Prominent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tripoli Information

 

 

Tripoli Prominent's

 
  Ancestors - Old Civilizations
  Arokajina 2355 B.C. Sarjoun Akadi 2350-2295 B.C. Orenmo 2112-2095 B.C.
  Labet Ashtar 1934-1924 B.C. Aishnona 1820 B.C. Melki Sadek 1870 B.C.
  Ibrahim Khalil 1870 B.C. Hamourabi 1792-1720 B.C. Eshmoun 1600 B.C.
  Kadmous 1570-1500 B.C. Mokhos 1350 B.C. Elie Melko 1300 B.C.
  Sanko Niatin 1200 B.C. Hiram Al Kabir 980-935 B.C. Hiram Aabi 975-920 B.C.
  Isabel 875-820 B.C. Elisar 814 B.C. Ahikar Al Hakim 750-670 B.C.
  Malaka Nakiya 736-665 B.C. Talis 624-548 B.C. Anoximander 610-547 B.C.
  Beletis 600 B.C. Pitagor 580-500 B.C. Hanoun 557-526 B.C.
  Hamilkon 450 B.C. Naporiani 430-360 B.C. Kirino 420-350 B.C.
  Zenoun Alkabir 335-264 B.C. Euclide 320 B.C. Magon 315 B.C.
  Barosha 310-240 B.C. Apolonio Al Souri 260-200 B.C. Aristerkho 217-145 B.C.
  Tiranos Aafir 217-145 B.C. Klito Makho 187-110 B.C. Diojine Al Babili 185-120 B.C.
  Bou Sidon 153-60 B.C. Atanador Alkanaani 151-85 B.C. Antioki Askalan 130-68 B.C.
  Filodimo 110-35 B.C. Miligar 100 B.C. Antipater Al Sidawi 95-46 B.C.
  Kasios Dinis 88 B.C. Marino Al Souri 80-20 B.C. Nicola Al Dimashki 80-10 B.C.
  Siro Al Hakim 70-10 B.C. Propon Valerio 20-85 Dioskorido 20-90
  Arkhamino Al Afami 50-111 Apolodor 60-125 Afrako 65-115
  Nikomakho Al Jarashi 70-135 Tatiano 110-180 Maximo Al Souri 110-180
  Mara Bin Srafion 120-190 Gayo 120-190 Lukian Al Samisati 125-192
  Bardisan 154-222 Filon Al Jubaili 150-221 Papiniano 140-212
  Olpiano 160-228 Adrian Al Souri 150-214 Antipater 170-230
  Julio Boulos 165-235 Modistino 170-239 Afrikano 180-250
  Hirodian Al Intaki 190-248 Nomino Al Afani 190-260 Lonjino 212-273
  Boulos Al Samisati 208-247 Mani 216-274 Haliodoro Al Homsi 220-285
  Barfeer 233-305 Mar Efrem 303-373 Yamplikho 260-333
  Minander Al Laziki 220-280 Emilio 240-295 Libano 314-393
  Amiano Marcelino 330-401 Youhanna Fam Alzahab 344-407 Nestor 378-435
  Inay 450-521 Marino Al Thani 450-520 Adoxio 452-530
  Liontio 474-548 Nicola Dimashko 480-550 Prokopio 490-563
  Doroti 505-570 Anatol 510-585  
       
       
 

Predecessors - New Civilizations

  Rashid Karameh    
       

 

 

 

 

Lebanese Ministry of Tourism

Top of Page

 
 
 
 
 
 

  2005 - 2008 Trablus Home Page. All rights reserved.

 
 
 
  Home  About Us  Contact Us  Help                                                                                                                            Copyright NetMotif. All Rights Reserved.